top of page

360° KURUMSAL ECZANE DANIŞMANLIĞI

Artıfarma Kurumsal Eczane Danışmanlık çalışmaları dört ana başlık altında yürütülür. Tüm çalışmaların takibi düzenli olarak Yönetim Danışmanı Faruk Nalbantoğlu tarafından organize edilir. Danışmanlık çalışmaları her paket için aynı olmakla birlikte uygulama farklılıkları dışında çalışma aşamaları ve hedefler temel olarak aynıdır. Bu çalışmada özellikle her eczaneye özel olarak planlama yapılmakta ve sistemin en etkin çalışacağı model kurgulanmakta takip edilmektedir.

Artıfarma Kurumsal Eczane Danışmanlık olarak 2010 yılından bu güne kadar edindiğimiz tecrübeler ile gerek eczanelerin daha üst düzeyde hizmet sunmasını hedefleyerek, gerekse eczane teknisyenlerimizin bilgi ve beceri seviyelerini sürekli olarak yukarı taşıyarak her zaman tüketiciler tarafından takip edilen ve ilk olarak tercih edilen eczaneler oluşturuyoruz. Gelişen dünya düzeninde eczanelere daha sık dokunmanın önemi artmakta bu nedenle hızla ilerleyen rekabet ortamında daima önde kalabilmek için sürekli gelişim planı oluşturmak gerekmektedir. Bu değerlendirme nedeni ile bizler de iş planımızı daha da öteye taşıyor ve eczanelerimizi tıkır tıkır işleyen, sürekli kazanan, tercih edilen, parmakla gösterilen, rekabette takip edilen eczaneler haline dönüştürüyoruz.

DALL·E 2023-11-14 13.59.05 - A modern and digital pharmacy interior, featuring a diverse t

YAPISAL ECZANE YÖNETİMİ

Eczanede kurumsal kimlik oluşturma bu başlık altında çalışılır. Genel olarak eczane kurallarının belirlenmesi, eczanede işlerin başlıklar altında ayrıştırılması, hangi işin nasıl ve ne zaman kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesi, bunların takibi, raporlanması ve bir kurumsal yapı oluşturulması hedeflenir. Amaç kurumsal bir duruş ile eczanenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda tüketiciler tarafından daha iyi algılanan ve daha çok tercih edilen bir eczane olmasını sağlamaktır. Bu çalışma tüm aşamaların çatısını oluşturur. İçerikte eczacı eğitimleri de bu başlık altında değerlendirilir. Bu eğitimlerde eczacının daha iyi ve daha güçlü bir sistem lideri olması sağlanır.

DALL·E 2023-11-14 14.05.30 - A modern and digital pharmacy interior, with all team members

PERSONEL YÖNETİMİ

 Özlük yönetim süreçlerini, personel yetkinliklerinin belirlenmesi ve bu yetkinlikler doğrultusunda gelişim planlarının oluşturulmasını ve bu gelişim planları doğrultusunda bireysel raporlamalarla birlikte eczacıya personeller ile ilgili geri bildirimlerin verilmesini kapsar. Her bir personel online olarak oluşturulmuş olan yetkinlik ve performans başlıklarını çaprazlama olarak cevaplar, cevaplar ast, üst ve eş kariyer seviyelerinde yapılır, bunun sonrasında bir rapor çıkarılıp eczanenin mevcut durumu ve bu alandaki gelişimi planlanır. Bu doğrultuda belirlenmiş eğitim planları tüm ekibe tanımlanır ve bu eğitimlerin tamamlanma süreleri düzenli aralıklarla rapor edilir. Eğitimler offline olabildiği gibi online olarak planlanmış eğitimler şeklinde de olabilir. Bu durum her bir çalışana özelde ve eczacıya mutlaka iletilir. İlerleme süreçleri sonrası sınav sonuçları ve raporlar eczacıya rapor olarak sunulur. Ayrıca bu başlık altında yine personel özlük işlemleri de danışman firma tarafından takibe alınır. Bu çalışmalarda izinler, gerekli durumlarda puantajlar ve özlük dosyaları da takip edilir. Personel iş bölümü de online olarak checklist şeklinde görevlendirmeler halinde iletilir ve işlerin yapılış durumları da raporlanır. Yine bu başlıkta belirli aralıklarla danışman ile yapılacak genel değerlendirme görüşmeleri de dâhil edilmektedir.

DALL·E 2023-11-14 13.43.04 - A photo-realistic image of a pharmacy management consultancy

SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ

Genel olarak eczanede satış sonuçlarının artırılması için gerekli olan tüm çalışmaları içermektedir. Bu başlıkta eczanenin programda ürün kategorilerinin doğru başlıklar altına alınması, eczane trafiğine ve sıcak satışı artıracak şekilde raf yerleşim planının oluşturulması, raf bilgilendirme yazılarının oluşturulması, dönemlere uygun ve eczaneye özel olarak belirlenecek kampanya planlarının oluşturulması bu plana uygun görsellerin hazırlanıp eczacı ile paylaşılması gibi başlıkları içermektedir. Ayrıca ekibin satışa yönlendirilmesini sağlayacak olan hedefleme süreçlerinin oluşturulması takip edilmesi ve haftalık olarak ilerleme aşamalarının yine uygulama üzerinden ekip ve eczacı ile paylaşılması da bu başlık altında belirlenir. Bu aşamada tüm kategori ve ürün detay analizleri yapılarak ciro artışı için gerekli yönlendirmeler yapılır.

DALL·E 2023-11-14 13.59.16 - A modern and digital pharmacy interior, featuring a diverse t

FİNANS VE BÜTÇE YÖNETİMİ

Eczanenin genel olarak geçmiş yıl bütçelerinin değerlendirildiği, Gelecek dönem bütçesinin takip edilerek eczacıya bilgilendirme yapıldığı çalışma başlığıdır. Bu çalışmada eczanenin reel de stok harici karlılık durumu ölçülür ve net karlılığı artıracak şekilde tablonun izlenmesi sağlanır. Raporlamalar bizzat Faruk Nalbantoğlu tarafından yapılacaktır.

bottom of page